47/2009 Rezygnacja osoby nadzorującej

Raport bieżący nr 47/2009
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, iż Pan Piotr Białowąs w dniu 3 grudnia 2009 roku złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z dniem 3 grudnia 2009 z funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej POZBUD T&R S.A., wskazując za przyczynę decyzji podjęcie nowych obowiązków służbowych.
Agnieszka Lachor - Prokurent