49/2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 49/2009
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, ul. Przemysłowa 8, 62-031 Luboń wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000284164 informuje, iż w dniu 9 grudnia 2009 roku na stronie internetowej Spółki www.pozbud.pl zamieszczone zostało ogłoszenie o zwołaniu na dzień 07 stycznia 2010 r., na godzinę 11.00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Luboniu przy ul. Przemysłowej 8. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A. zwołanego na dzień 07 stycznia 2010 roku przekazujemy w załączeniu.