50/2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - KOREKTA porządku obrad

Raport bieżący nr 50/2009
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, ul. Przemysłowa 8, 62-031 Luboń wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000284164 informuje o korekcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 07 stycznia 2010 r. na godzinę 11.
 
Korekta porządku obrad obejmuje:
 
- usunięcie punktu 3 dot. odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej,
- zmianę brzmienia dotychczasowego punnktu 6 z "Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej" na "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej".
 
Szczegółowe skorygowane informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A. zwołanego na dzień 07 stycznia 2010 roku przekazujemy w załączeniu.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent