51/2009 Rezygnacja osoby nadzorującej

Raport bieżący nr 51/2009
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, iż Pan Włodzimierz Kosterkiewicz w dniu 14 grudnia 2009 roku złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z dniem 14 grudnia 2009 z funkcji członka Rady Nadzorczej POZBUD T&R S.A., wskazując za przyczynę decyzji zmianę sytuacji zawodowej i społecznej.
Agnieszka Lachor - Prokurent