5/2009 Umowy o współpracy pomiędzy POZBUD T&R S.A., a BAUMAL Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 5/2009
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał dwie umowy o współpracy z BAUMAL Sp. z o.o. z siedzibą w Mosinie, na mocy których strony ustaliły następujące zasady współpracy:
 
Umowa nr 1.
 
BAUMAL Sp. z o.o. zamierza dokonać zakupów okien drewnianych wyprodukowanych przez POZBUD T&R S.A. w cenach określonych niniejszą umową i wg uzgodnień dokonanych przy poszczególnych zleceniach.
 
Przewidywany finansowy zakres współpracy (w kwotach netto) strony ustaliły na:
  • I kwartał 2009 r. - 1.000.000 złotych,
  • II kwartał 2009 r. - 1.000.000 złotych,
  • III kwartał 2009 r. - 1.000.000 złotych,
  • IV kwartał 2009 r. - 811.000 złotych.
 
Umowa nr 2.
 
POZBUD T&R S.A. zamierza dokonać zakupów stolarki aluminiowej oraz fasad aluminiowych wyprodukowanych przez BAUMAL Sp. z o.o. w cenach określonych niniejszą umową i wg uzgodnień dokonanych przy poszczególnych zleceniach.
 
Przewidywany finansowy zakres współpracy (w kwotach netto) strony ustaliły na:
  • I kwartał 2009 r. - 1.500.000 złotych,
  • II kwartał 2009 r. - 1.000.000 złotych,
  • III kwartał 2009 r. - 1.000.000 złotych,
  • IV kwartał 2009 r. - 1.000.000 złotych.