7/2009 Informacja o nabyciu akcji przez wiceprezesa zarządu

Raport bieżący 7/2009
 
Podstawa prawna Art. 160 ust 4 
Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, że otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pana Romana Andrzejaka informację o nabyciu akcji spółki POZBUD T&R S.A.
 
Akcje były nabywane na GPW w transakcjach sesyjnych zwykłych:
  • 02.03.2009 - liczba nabytych akcji 8.000 sztuk po cenie 1,51 złotych,
  • 03.03.2009 - liczba nabytych akcji 12.000 sztuk po cenie średniej 1,67 złotych.