8/2009 Rezygnacja osoby zarządzającej

Raport bieżący 8/2009
 
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. informuje, iż Pan Bogdan Kasprzyk w dniu 03.03.2009 roku złożył rezygnację z pełnionej funkcji wiceprezesa zarządu. Podając, iż powodem rezygnacji są sprawy rodzinne.