9/2009 Powołanie prokurenta

Raport bieżący 9/2009
 
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, że uchwałą z 4 marca 2009 r. ustanowił Panią Agnieszkę Lachor prokurentem Spółki. Udzielona prokura jest prokurą łączną - dla skuteczności czynności prawnych konieczne jest współdziałanie prokurenta z członkiem Zarządu Spółki.
 
Informacje o Pani Agnieszce Lachor:
 
Pani Agnieszka Lachor ukończyła dzienne studia magisterskie na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej z tytułem magistra inżyniera budownictwa.
 
W spółce POZBUD T&R S.A. pracuje od września 2006 roku na stanowisku Dyrektora Administracyjnego.
Wcześniej zatrudniona była w Systherm Sp. z o.o., Vinital Sp. z o.o. i Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej S.A. w Poznaniu, gdzie pełniła m.in. funkcję Dyrektora Wydziału Technicznego.
 
W 2001 r. uzyskała licencję zawodową Zarządcy Nieruchomości wydaną przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Obecnie kończy studia podyplomowe w Katedrze Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.