1/2010 Zmiana umowy znaczącej

Raport bieżący nr 1/2010

 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 
 
Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisany aneks do umowy z dnia 30.12.2008 r. z Miastem Poznań na wykonanie robót budowlanych. O zawarciu umowy Spółka informowała raportem 38/2008 z dnia 30.12.2008 r. (umowa nr 1 z przedmiotowego raportu).
 
Aneks do umowy rozszerza umowę podstawową o roboty uzupełniające, oraz zwiększa wynagrodzenie konsorcjum, którego liderem jest POZBUD T&R S.A., o kwotę do 2.214.303,78 zł netto. Termin wykonania robót uzupełniających określono na 185 dni.
 
Pozostałe postanowienia, w szczególności dotyczące kar umownych, nie uległy zmianie.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent