12/2010 Zmiana umowy znaczącej

Raport bieżący nr 12/2010

 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 
 
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 05.03.2010 otrzymał aneks do umowy z dnia 30.12.2008 r. z Miastem Poznań na wykonanie robót budowlanych. O zawarciu umowy Spółka informowała raportem 38/2008 z dnia 30.12.2008 (umowa nr 2 z przedmiotowego raportu).
 
Aneks do umowy rozszerza umowę podstawową o roboty uzupełniające, oraz zwiększa wynagrodzenie konsorcjum, którego liderem jest POZBUD T&R S.A., o kwotę do 4.059.625,04 zł netto. Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczono do 15.11.2010 r.
 
Pozostałe postanowienia umowy, w szczególności dotyczą kar umownych, nie uległy zmianie.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent