20/2010 Rejestracja w KDPW Praw do Akcji

Raport bieżący nr 20/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2010 r. powziął informację, że w dniu 12 kwietnia 2010 r. w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 5.000.000 Praw do Akcji Serii E.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent