2/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy POZBUD T&R S.A. w dniu 07 stycznia 2010 r

Raport bieżący nr 2/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy POZBUD T&R S.A. w dniu 07 stycznia 2010 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent