26/2010 Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji

Raport bieżący nr 26/2010
 
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
 
Na podstawie art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2010 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Romana Andrzejaka o zmniejszeniu udziałów w głosach ogółem poniżej 20%.
 
W związku z otrzymaniem w dniu 20 kwietnia 2010 r. informacji o rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki POZBUD T&R S.A. zmianie uległ udział posiadanych przez Pana Romana Andrzejaka akcji Spółki w ogólnej liczbie głosów.
 
W wyniku ww. rejestracji liczba posiadanych przez Pana Romana Andrzejaka akcji spółki POZBUD T&R S.A. nie uległa zmianie i wynosi łącznie 3.960.775 akcji (uprawniających do 5.443.775 głosów na WZ Spółki), co stanowi 16,94% w kapitale i 19,96% w ogólnej liczbie głosów. Przed rejestracją posiadane przez Pana Romana Andrzejaka akcje stanowiły 21,55% w kapitale i 24,4% w ogólnej liczbie głosów.
 
Nie występują osoby, o których mowa art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ww. Ustawy.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent