28/2010 Zmiana daty publikacji raportu za 2009 rok

Raport bieżący nr 28/2010
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż termin przekazania raportu (SA-R) za rok 2009, wyznaczony pierwotnie na 30 kwietnia 2010 roku, zostaje zmieniony na 29 kwietnia 2010 roku.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent