3/2010 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07 stycznia 2010 r

Raport bieżący nr 3/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07 stycznia 2010r.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent