33/2010 Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2010

Raport bieżący nr 33/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż termin przekazania raportu (SA-Q) za 1 kwartał 2010, wyznaczony pierwotnie na 17 maja 2010 roku, zostaje zmieniony na 14 maja 2010 roku.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent