34/2010 Porozumienie o współpracy pomiędzy Pozbud T&R S.A. i Baumal Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 34/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu informuje, iż zawarł porozumienie o współpracy z Baumal sp. z o.o. z siedzibą w Mosinie, w przedmiocie:
 
- zakupu przez POZBUD T&R S.A. stolarki PCV i aluminiowej od Baumal sp. z o.o. za kwotę 7 mln PLN do końca roku 2010
 
- zakupu przez Baumal sp. z o.o. stolarki otworowej drewnianej od Pozbud T&R S.A. za kwotę 6 mln PLN do końca 2010 roku
 
Powyższe porozumienie ma na celu uzyskanie efektu synergii wyżej wymienionych spółek, poprzez zastosowanie outsourcingu dla niepriorytetowych segmentów produkcji. Pozwoli to na pełniejsze wykorzystanie potencjału Spółki w pozostałych segmentach działalności. 
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. informuje jednocześnie o zaprzestaniu produkcji stolarki PCV. 
 
Zarząd Emitenta dokonał oceny charakteru przekazywanej informacji i stwierdził, że informacja może w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych Emitenta tzn. że spełnia kryteria informacji poufnej zdefiniowanej w art.154 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent