37/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów ZWZA w dniu 27 maja 2010r.

\Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy POZBUD T&R S.A. w dniu 27 maja 2010 r. (raport nr 37/2010) 

 
Raport bieżący nr 37/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy POZBUD T&R S.A. w dniu 27 maja 2010 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent