47/2010 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach emitenta przesłane przez osobę zobowiązana w trybie art.160 ust.2 Ustawy o obrocie.

Raport bieżący nr 47/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, że do Spółki wpłynęło w dniu 06.08.2010 r. zawiadomienie o transakcjach na akcjach POZBUD T&R SA osoby zobowiązanej do przekazywania informacji w trybie Art. 160 ust 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
 
Informacja dotyczy sprzedaży przez tę osobę. w dniu 03.08.2010 r., 954.250 szt. akcji POZBUD T&R SA w obrocie wtórnym na GPW w Warszawie po cenie 5,30 zł za akcję.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent