6/2010 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2009

Raport bieżący nr 6/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości 
 
Na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Spółka przekazuje w załączeniu wykaz informacji (raportów bieżących i okresowych) przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2009. Raporty te dostępne są na stronie internetowej Spółki www.pozbud.pl. Zgodnie z wymogami art. 27 Rozporządzenia Komisji (WE) 809/2004 Emitent wskazuje, że niektóre informacje zawarte w załączonym zestawieniu i raportach mogą być nieaktualne.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent