8/2010 Zmiana daty publikacji raportu za IV kwartał 2009

Raport bieżący nr 8/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Spółki informuje, że termin przekazania raportu (SA-Q) za IV kwartał 2009 roku, wyznaczony pierwotnie na 1 marca 2010 roku, zostaje zmieniony na 10 lutego 2010 roku.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent