16/2011 Zakup nieruchomości

Raport bieżący nr 16/2011
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu informuje, iż w dniu 12 maja 2011 Spółka nabyła za 5,1 mln PLN brutto nieruchomość zlokalizowaną w obrębie Grzywna, gmina Chełmża, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie, będącą obiektem przemysłowym o powierzchni gruntu 2,3515 ha i powierzchni zabudowy budynków 7.439,42 m2. Niniejsza nieruchomość stanowi zakład produkcyjny, w którym dotychczasowy właściciel prowadził produkcję stolarki otworowej oraz produkcję domów drewnianych. 
 
Zarząd Emitenta dokonał oceny charakteru przekazywanej informacji i stwierdził, że informacja może w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych Emitenta tzn. że spełnia kryteria informacji poufnej zdefiniowanej w art.154 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent