18/2011 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - informacje dodatkowe.

Raport bieżący nr 18/2011
Podstawa prawna: 
 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 
 
Działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu ("Emitent") w raporcie bieżącym nr 10/2011 przekazał do publicznej wiadomości informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta, oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. 
 
W raporcie tym Zarząd Emitenta poinformował, że informację poufną, której przekazanie opóźnił, stanowił fakt prowadzenia negocjacji, które zostały zakończone niepowodzeniem tzn. w efekcie prowadzonych negocjacji nie doszło do uzgodnienia pomiędzy stronami kluczowych parametrów transakcji m.in. ceny obejmowanego pakietu akcji. W związku z powyższym Pozbud T&R S.A. nie objął akcji podmiotu z branży, w sprawie których prowadził negocjacje. 
 
Zarząd Emitenta w uzupełnieniu do powyższych danych informuje, że:
 
1. Negocjowane nabycie dotyczyło posiadanego przez akcjonariusza większościowego pakietu kontrolnego (powyżej 50%) akcji Adpol S.A. z siedzibą w Chełmży ("Adpol S.A."), jednego z największych producentów stolarki otworowej drewnianej w Polsce.
 
2. Stronami prowadzonych negocjacji byli: Emitent oraz osoba fizyczna będąca większościowym akcjonariuszem Adpol S.A.
 
3. Negocjacje prowadzono w okresie od dnia 30.07.2010 r. do dnia 25.03.2011 r.
 
4. Przedmiotem negocjacji było:
 
1) W początkowej fazie - przejęcie pakietu kontrolnego akcji Adpol S.A. samodzielnie przez Emitenta;
 
2) w drugiej fazie negocjacji - poszukiwanie partnera transakcyjnego i wraz z nim przejęcie pakietu kontrolnego akcji w Adpol S.A. 
 
5. Negocjacje zostały zakończone niepowodzeniem, gdyż nie osiągnięto porozumienia odnośnie kluczowych parametrów transakcji, takich jak przede wszystkim cena obejmowanego pakietu akcji Adpol S.A.
Agnieszka Lachor - Prokurent