23/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy POZBUD T&R S.A. w dniu 28 czerwca 2011 r.

Raport bieżący nr 23/2011
 
Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy POZBUD T&R S.A. w dniu 28 czerwca 2011 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent