28/2011 Nabycie akcji przez Wiceprezesa Zarządu

Raport bieżący nr 28/2011
 
Podstawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 
 
Zarząd Spółki informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym zawiadomienie od Pana Romana Andrzejak, Wiceprezesa Zarządu Spółki, o nabyciu akcji spółki POZBUD T&R S.A. Pan Roman Andrzejak w transakcjach sesyjnych zwykłych na GPW nabył w dniu 23.08.2011 r. ogółem 10.536 sztuk akcji POZBUD T&R S.A. w tym:
  • 2.760 sztuk akcji w cenie 2,97 zł za akcję
  • 2.500 sztuk akcji w cenie 3,05 zł za akcję
  • 3.000 sztuk akcji w cenie 3,06 zł za akcję
  • 2.027 sztuk akcji w cenie 3,10 zł za akcję
  • 249 sztuk akcji w cenie 3,11 zł za akcję
Pan Roman Andrzejak wskazał, że posiada obecnie łącznie 2.475.111 akcji spółki POZBUD T&R S.A., uprawniających do 3.958.111 głosów, co stanowi 10,59 % w kapitale zakładowym i 14,51 % w głosach ogółem w spółce.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent