6/2011 Porozumienie o współpracy z JAF Polska

Raport bieżący nr 6/2011
 
Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439), Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. informuje, że dnia 23 lutego 2011 roku zawarł porozumienie o współpracy z JAF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Rokietnicy, w przedmiocie: 1. Zobowiązania się przez JAF Polska sp. z o.o. do zakupu od Pozbud T&R S.A. drzwi wewnętrznych drewnianych za kwotę 25,3 mln euro (około 100 mln PLN) w okresie od dnia 01.03.2011 do dnia 28.02.2014. 2. Zobowiązania się przez Pozbud T&R S.A. do zakupu od JAF Polska sp. z o.o. materiału drzewnego do produkcji stolarki otworowej za kwotę 22,8 mln euro (około 90 mln PLN) w okresie od dnia 01.03.2011 do dnia 28.02.2014.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent