9/2011 Zakup nieruchomości w Toruniu

 Raport bieżący nr 9/2011

 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu informuje, iż w dniu 25 marca 2011 Spółka nabyła za 2,9 mln PLN brutto nieruchomość przy ul. Studziennej 58 w Toruniu. Niniejsza nieruchomość to wielolokalowy budynek mieszkalno-biurowo-handlowy o powierzchni użytkowej 585,10 m2, w którym mieści się między innymi Salon sprzedaży, Biuro sprzedaży oraz Biuro eksportu jednego z największych producentów stolarki otworowej drewnianej w Polsce.
 
Zarząd Emitenta dokonał oceny charakteru przekazywanej informacji i stwierdził, że informacja może w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych Emitenta tzn. że spełnia kryteria informacji poufnej zdefiniowanej w art.154 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Agnieszka Lachor - Prokurent