21/2012 Nowy Operator systemu ESPI

Raport bieżący nr 21/2012
 
Podstawa prawna: 
Inne uregulowania 
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu (Emitent), zgodnie § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Dz. U. z 2006 r. Nr 25, poz. 188) informuje, iż z dniem dzisiejszym, nowym (drugim) operatorem systemu ESPI został Pan Wojciech Komer. Operatorem systemu pozostaje nadal Pani Agnieszka Lachor.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent