31/2012 Sprostowanie numeru raportu bieżącego nr 23/2012

Raport bieżący nr 31/2012
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, informuje, iż opublikowanemu w dniu dzisiejszym raportowi bieżącemu, dotyczącemu zawarcia Umowy o współpracy oraz umowy o wykonanie stolarki i robót budowlanych, pomyłkowo nadano numer "23", a raport ten powinien mieć numer "30". Treść raportu bieżącego nr 30/2012 z dnia 24 września 2012 r. pozostaje bez zmian.
Agnieszka Lachor - Prokurent