34/2012 Nabycie znacznego pakietu akcji Pozbud T&R S.A.

Raport bieżący nr 34/2012
 
Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu informuje, iż w dniu 10 października 2012 roku otrzymał zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez spółką Eagle 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie spółka Eagle 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna poinformowała o nabyciu w dniu 09 października 2012 roku, w wyniku wniesienia aportu przez Pana Tadeusza Andrzejaka, łącznie 2.369.100 akcji spółki Pozbud T&R S.A. (10,13 % kapitału zakładowego Emitenta), dających 4.316.100 głosów na walnym zgromadzeniu Pozbud T&R S.A. (15,82 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta), w tym: 1.947.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu (każda akcja posiada dwa głosy), dających prawo do 3.894.000 głosów na walnym zgromadzeniu Pozbud T&R S.A oraz 422.100 akcji na okaziciela, dających prawo do 422.100 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Wartość godziwa ustalona na dzień 09 października 2012 r.. dla akcji imiennych wynosi 3,72 zł za jedną akcję, a dla akcji na okaziciela wynosi 3,10 zł za jedną akcję. Przeniesienie posiadania akcji imiennych na rzecz spółki Eagle 3 nastąpiło w dniu 09 października 2012 r., natomiast przeniesienie na rzecz Spółki posiadania akcji na okaziciela nastąpi za pośrednictwem domu maklerskiego. 
 
Przed dokonaniem w/w transakcji spółka Eagle 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie nie posiadała żadnych akcji Pozbud T&R S.A.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent