50/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 13 grudnia 2012 roku

Raport bieżący nr 50/2012
 
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
 
Załączniki:Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Luboniu, zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( tj. Dz. U. Nr 185, poz.1439 z 2009 r. z późniejszymi zmianami ) w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 grudnia 2012 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z akcjonariuszy z posiadanych akcjii wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
 
 
Roman Andrzejak - Wiceprezes Zarządu