1/2013 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

Raport bieżący nr 1/2013
 
Podstawa prawna:
§ 56 ust. 2 RO - przyjęcie budżetu na nowy rok budżetowy
 
Załączniki:Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz.1439 z późniejszymi zmianami ), przekazuje w załączeniu wykaz informacji (raportów bieżących i okresowych) przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. Raporty dostępne są na stronieinternetowej Spółki www.pozbud.pl., a ich oryginały - w siedzibie Spółki.
 
Plik: Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości przez spółkę Pozbud T&R Spółka Akcyjna w 2012 roku
 
Agnieszka Lachor - Prokurent