19/2013 Korekta raportu bieżącego nr 17/2013 z dnia 25.04.2013 r. dot. projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A.

Raport bieżący nr 19/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd  POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie podaje do publicznej wiadomości skorygowaną treść raportu bieżącego nr 17/2003 w sprawie przekazania do publicznej wiadomości  uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A., zwołanego na 22 maja 2013 roku.
 
W treści załącznika do raportu korygowanego, w projekcie uchwały nr 4/2013 , pkt. 8 nieprawidłowo podano podstawę prawną przeprowadzenia oferty  serii F wskazując jako podstawę prawną art. 431 § 2 pkt 2 Ksh. Prawidłowe brzmienie, to art. 431 § 2 pkt 1 Ksh.
 
W załączeniu zamieszczono skorygowaną treść uchwały nr 4/2013, która będzie poddana pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  POZBUD T&R S.A. w dniu 22 maja 2013 r.