21/2013 Nabycie akcji Emitenta

Raport bieżący nr 21/2013
 
Podstawa Prawna: 
Art. 160 ust 4  o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie informuje, iż zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 211, poz. 1384 z późniejszymi zmianami) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o nabyciu Emitenta. przez spółkę EAGLE 2 ANDRZEJAK Spółka komandytowa - akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Zawiadomienie zostało sporządzone w Poznaniu w dniu 15 maja 2013 roku i dotyczy zakupu przez spółkę EAGLE 2 ANDRZEJAK S.K.A. w dniu 15 maja 2013 roku 50.992 (pięćdziesięciu tysięcy dziewięćset dziewięćdziesięciu dwóch) akcji  Pozbud T&R S.A., po średniej cenie 3,5266 zł za jedną akcję. Zakup został dokonany w transakcjach sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 
EAGLE 2 ANDRZEJAK S.K.A., będąca znaczącym akcjonariuszem spółki Pozbud T&R S.A., po powyższej transakcji posiada 14,82 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta i pozostaje pod Wiceprezesa Zarządu Emitenta p. Romana Andrzejaka, który jest jedynym akcjonariuszem tej Spółki.