28/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A., wznowionym po przerwie w dniu 29 maja 2013 roku

Raport bieżący nr 28/2013
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%
 
Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wysogotowie, zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( tj. Dz. U. Nr 185, poz.1439 z 2009 r. z późniejszymi zmianami ) w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, wznowionym po przerwie, w dniu 29 maja 2013 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z akcjonariuszy z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym gromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.