5/2013 Zmiana siedziby i adresu spółki Pozbud T&R S.A.

 Raport bieżący nr 5/2013

 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż adresy e-mailowe i telefony nie ulegają zmianie.Zarząd spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. informuje, iż od dnia 01 lutego 2013 r. Emitenta rozpoczął funkcjonowanie w nowej siedzibie w Wysogotowie. Nowy adres siedziby Spółki to: Wysogotowo, ul. Bukowska 10A, 62-081 Przeźmierowo.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent