1/2014 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku

Raport bieżący nr 1/2014
 
Podstawa Prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
 
 
Zarząd Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka?, "Emitent?), przekazuje w załączeniu wykaz informacji (raportów bieżących i okresowych) przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku. Raporty dostępne są na stronie internetowej Spółki www.pozbud.pl., a ich oryginały - w siedzibie Spółki w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10 A.
 
Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz.1439 z późn. zm.).