38/2014 POZBUD T&R SA powzięcie informacji o nie prowadzeniu obecnie przez PBS czynności windykacyjnych wobec spółki Baumal Group S.A.

Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2014 z dnia 17 września 2014 roku podaje do wiadomości, iż w dniu 30 września 2014 roku otrzymał z Poznańskiego Banku Spółdzielczego informację, iż na chwilę obecną Bank nie prowadzi czynności windykacyjnych wobec spółki Baumal Group S.A. z siedzibą w Luboniu.  Jednocześnie, Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A., biorąc pod uwagę skutki prawno - ekonomiczne realizacji Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 25 kwietnia 2014 r., z późniejszymi aneksami, z głównymi akcjonariuszami spółki Baumal Group S.A. - Panem Adrianem Baum i Panią Moniką Szeszułą, podtrzymuje decyzję o odstąpieniu od realizacji niniejszej Umowy w świetle złożonych w tym przedmiocie oświadczeń o odstąpieniu, o czym spółka informowała raportami bieżącymi nr 34/2014 z dnia 19 września 2014 roku i nr 37/2014 z dnia 26 września 2014 roku
 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)
 
Raport bieżący 38/2014
 
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2014 z dnia 17 września 2014 roku podaje do wiadomości, iż w dniu 30 września 2014 roku otrzymał z Poznańskiego Banku Spółdzielczego informację, iż na chwilę obecną Bank nie prowadzi czynności windykacyjnych wobec spółki Baumal Group S.A. z siedzibą w Luboniu.
 
 
 
Jednocześnie, Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A., biorąc pod uwagę skutki prawno - ekonomiczne realizacji Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 25 kwietnia 2014 r., z późniejszymi aneksami, z głównymi akcjonariuszami spółki Baumal Group S.A. - Panem Adrianem Baum i Panią Moniką Szeszułą, podtrzymuje decyzję o odstąpieniu od realizacji niniejszej Umowy w świetle złożonych w tym przedmiocie oświadczeń o odstąpieniu, o czym spółka informowała raportami bieżącymi nr 34/2014 z dnia 19 września 2014 roku i nr 37/2014 z dnia 26 września 2014 roku
 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)