32/2015 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POZBUD T&R S.A.

 Raport bieżący nr 32/2015


Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki pod firmą Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent", "Spółka") podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A., które odbyło się w dniu 21 sierpnia 2015 roku w siedzibie Spółki w Wysogotowie, przy ul. Bukowskiej 10A (gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański).  


Treść uchwał w załączeniu. 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133) 
 

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2015-08-21 Roman Andrzejak Wiceprezes Zarządu Roman Andrzejak