Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w organach spółki Pozbud T&R SA 2013-2014

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW  - POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą  w Wysogotowie ("Spółka", "Emitent") poniżej przedstawia poniżej coroczną informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej Spółki.
 
W latach 2013 -2014 udział kobiet i mężczyzn w wyżej wymienionych organach statutowych Spółki przedstawia się następująco:  
 
Zarząd
Okres Liczba kobiet Liczba mężczyzn
2013 rok 0 2
2014 rok 0 2

 

Rada nadzorcza
Okres Liczba kobiet Liczba mężczyzn
2013 rok 0 5
2014 rok 0 5
 
Podstawa prawna:
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (wersja obowiązująca od 01 stycznia 2013 roku)  Rozdział II ust. 1 pkt 2a.