Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w organach spółki Pozbud T&R SA 2014-2015

 

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn

w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej spółki pod firmą Pozbud T&R S.A.

w latach 2014-2015

 

 

Zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW” - POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą  w Wysogotowie ("Spółka", "Emitent") poniżej przedstawia poniżej coroczną informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej Spółki.

 

W latach 2014 -2015 udział kobiet i mężczyzn w wyżej wymienionych organach statutowych Spółki przedstawia się następująco:  

 

Zarząd

Okres

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

2014 rok

0

2

2015 rok

0

2

 

Rada Nadzorcza

Okres

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

2014 rok

0

5

2015 rok

0

5

 

Podstawa prawna:

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (wersja obowiązująca od 01 stycznia 2013 roku) Rozdział II ust. 1 pkt 2a.