Gwarancja

Ogólne warunki gwarancji

Okna i drzwi Pozbud są produkowane w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne, z wielką dbałością o szczegóły. Chcemy aby służyły Wam przez lata.

Jako potwierdzenie tych deklaracji oferujemy unikalne na rynku warunki gwarancji.

Gwarantujemy:

 • 30 lat stabilności konstrukcji okna (ramy i skrzydła) w oknach drewniano-aluminiowych.

 • 10 lat stabilności konstrukcji okna (ramy i skrzydła) w oknach drewnianych.

Okno, jeśli nie zostanie poddane wpływowi niestandardowych czynników, np. istotnym uszkodzeniom mechanicznym, oraz jeśli będzie właściwie utrzymane, to nie straci swoich właściwości konstrukcyjnych co najmniej przez wskazany czas.

Jeśli obawiasz się o trwałość powłok lakierniczych na oknach drewnianych, niech uspokoją Cię nasze warunki gwarancji na te elementy.

 • 6 lat na powłokę lakierniczą z farb lazurowych
 • 7 lat na powłokę lakierniczą z farb kryjących.

Te warunki gwarancyjne wskazują na to co wiemy z praktyki. Otóż trwałość naszych okien drewnianych, a w szczególności drewniano-aluminiowych, przewyższa nawet konstrukcje z PVC. Co więcej, nawet po latach okna drewniane można będzie odnowić.

Teraz możecie wybrać okna drewniane Pozbud, zarówno ze względu na ich piękno, parametry,
jak i trwałość.

Szczegółowe warunki i zakres gwarancji ujęte są w karcie gwarancyjnej POZBUD.

Przeglądy gwarancyjne

Warunkiem obowiązywania gwarancji na okres dłuższy niż 3 lata jest wykonywanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z harmonogramem ujętym w karcie gwarancyjnej POZBUD.

Przeglądy okien wykonywane są przez autoryzowany serwis POZBUD i obejmują:

 1. Ocenę stanu stolarki, powłok lakierniczych i poprawności funkcjonowania okuć,

 2. Ocenę ciagłości i stanu uszczelnień (uszczelek i silikonów),

 3. Naprawę ew. uszkodzeń powierzchni lakierniczych,

 4. Regulacje skrzydeł,

 5. Ewentualne naprawy/wymiany uszczelek,

 Przybliżony czas trwania przeglądu dla 15-18 szt. stolarki to 5-7 godzin (jeden dzień pracy specjalisty). 

Koszt przeglądu jest ustalany indywidualnie i uwzględnia:

 1. Ilość, wielkość, rodzaj i umiejscowienie zamontowanej stolarki w budynku.

 2. Odległość miejsca przeglądu od autoryzowanego serwisu/serwisanta. Koszt dojazdu kalkulowany na podstawie stawki 1,6 zł za km.

 3. Zakres niezbędnych prac do wykonania przy przeglądzie.

 4. Koszt roboczogodziny serwisanta dokonującego przeglądu w wysokości 80 zł.

 5. Ew. koszt materiałów/elementów wymagających wymiany np. w wyniku uszkodzenia przez użytkownika.

 Orientacyjny koszt przeglądu wykonywanego w odległości do 60km od serwisanta, dla 15 szt. stolarki to 580 zł. 1, 2

Wstępna wycena jest dokonywana przed przyjęciem zlecenia przeglądu. Ostateczny koszt przeglądu może się zmienić w wyniku analizy stanu stolarki i niezbędnych prac do wykonania na miejscu przeglądu. O ew. kosztach prac dodatkowych klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do ich wykonania.

1 wartość poglądowa, nie jest wiążącą wyceną
2 bez kosztów uszkodzonych elementów i ich ew. wymiany