Kontrola stanu technicznego okna i powłok lakierniczych

Uszczelki okienne powinny być raz do roku przecierane talkiem, aby uniknąć ich przywierania do powierzchni lakierowanych. Sprawdzamy również przyczepność silikonu do szyby.

Wykonywanie kontroli oględzin stanu technicznego powłok na bieżąco umożliwia szybkie wykrycie ewentualnych uszkodzeń. Stan powłok należy kontrolować każdorazowo po gradobiciu, ponieważ uderzenia kryształków lodu mogą spowodować uszkodzenie ich powierzchni. Podczas kontroli stanu powłok należy także sprawdzać, czy nie pojawiły się pęknięcia w wypełniaczu do połączeń i fug. W przypadku zaobserwowania tego typu uszkodzeń należy usunąć całkowicie wypełniacz i położyć go na nowo. Wszelkie pęknięcia, odpryski, łuszczenie powłoki powinny być niezwłocznie naprawione przez Państwa lub wyspecjalizowanych pracowników. Konserwacja przeprowadzana w odpowiednim czasie zapobiegnie powiększaniu się szkód, a w rezultacie zaoszczędzi czas i pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów. Prawidłowo czyszczone, pielęgnowane i poddawane regularnym oględzinom powłoki lakiernicze powinny być renowowane, gdy tylko zauważy się, że warstwa powłok lakierniczych stała się cieńsza lub w przypadku zaobserwowania w niej mikropęknięć.