Zastosowanie ECLAZ

ECLAZ ONE to najcieplejsze szkło niskoemisyjne, jakie można wykonać
w warunkach przemysłowych. W pakietach dwuszybowych osiąga wartość współczynnika Ug=1,0 W/(m2.K) w konfiguracji 4-16 argon-4 mm, zapewniając zyski cieplne w wysokości 60% oraz przepuszczalność światła na poziomie 80%.4-16 argon-4 mm, zapewniając zyski cieplne w wysokości 60% oraz przepuszczalność światła na poziomie 80%.

ECLAZ idealnie nadaje się do użytku w pakietach trzyszybowych, głównie w nowych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Może osiągnąć wartość Ug = 0,5 W/(m2.K), przy najwyższym poziomie zysków cieplnych dostępnym na rynku (do 60%). Szkło ECLAZ można również stosować w podwójnych szybach zespolonych, osiągając współczynnik Ug = 1,1 W/(m2.K), w konfiguracji 4-16 argon-4 mm, osiągając 71% zysków cieplnych.