Glass Corner czyli szklany narożnik bez pionowego słupka

W projektach nowoczesnych ciekawie wygląda połączenie szyb w narożniku bez użycia słupka pionowego.

Szyby są łączone specjalnym spoiwem i w miejscu połączenia jest tylko wąski pasek ciemnego szkła. Jest on prawie niewidoczny z zewnątrz ze względu na lustrzany efekt szkła.

Od wewnątrz pod wieloma kątami to połączenie jest również niemal niewidoczne.