Ponadczasowe piękno okien drewnianych

Współcześnie często nawiązujemy do tych rozwiązań. Przy renowacjach, w celu zachowania oryginalnych cech i wyglądu (nad czym z reguły czuwa konserwator zabytków), a w pozostałych przypadkach m.in. ze względu na ponadczasowy charakter tych kształtów. Skoro nawet po 150 latach niektóre budynki i ich przeszklenia mogą nas zachwycać, to wszystko wskazuje na to, że za kolejne 10, 20 i 50 lat będzie podobnie.