Impregnowanie i nanoszenie podkładu

Wielki postęp technologiczny w ostatnich latach miał miejsce w zakresie składu i właściwości lakierów, którymi malujemy okna i drzwi. Proces pokrywania jest 4-etapowy i na każdym z tych etapów wykorzystujemy dedykowany rodzaj powłoki. Każda z warstw spełnia określoną funkcję np. zamyka pory drewna, ogranicza przebarwienia, zapewnia właściwe przyleganie warstw oraz odporność mechaniczną i chemiczną.

Dzięki ostatnim inwestycjom staliśmy się posiadaczem jednej z najnowocześniejszych lakierni w Europie. Został wyeliminowany element manualnego nakładania lakieru przez pracownika. Dzięki temu uzyskaliśmy idealną powtarzalność i niezmiennie wysoką jakość powłoki lakierniczej.

Pierwsza warstwa - impregnat, nakładana jest natryskowo w dedykowanej komorze jeszcze przed sklejeniem ram i skrzydeł, co zapewnia pełną ochronę każdego elementu. Specjalny system osuszający przyspiesza proces wchłaniania, a automatycznie dostosowujące się do profilu i rozmiaru elementu szczotki niwelują jakiekolwiek podniesienia usłojenia po przyjęciu impregnatu.

Podkład nakładany jest za pomocą technologii SuperJet float coating. Cały proces odbywa się w specjalnych komorach, którymi operują pneumatyczne pompy działające natryskowo. Eliminuje to ryzyko powstawania piany, a wewnętrzy kształt komór i rozmieszczenie dysz zapewnia równomierne nałożenie podkładu. Komory wyposażone są również w kompletny system odzysku - cały grawitacyjnie odpływający nadmiar farby jest odzyskiwany i oczyszczany. Urządzenie wyposażone jest w trzy takie komory, dzięki czemu w przypadku zmian koloru zamiast przepłukiwania zamieniana jest komora nakładająca. Proces trwa kilka sekund więc linia produkcyjna nie musi być nigdy zatrzymywana.