Wybarwienia drewna

Certyfikacja Teknos

Poniżej prezentujemy możliwe wybarwienia drewna. Na życzenie klientów tworzymy również kolory indywidualne, wykraczające poza standardowe wzorniki.

Dąb


  z widocznym usłojeniem drewna

Sosna


  z widocznym usłojeniem drewna

Meranti


  z widocznym usłojeniem drewna

Wybarwienia tylko dla systemów drewniano-aluminiowych


Prezentowane na drewnie sosnowym, ale możliwe do stosowania również przy innych rodzajach drewna.

Dowolne kolory kryjące


 Z palet RAL oraz NCS do stosowania na wszystkich rodzajach drewna

Certyfikacja Teknos