Wybarwienia tylko dla systemów drewniano-aluminiowych

Prezentowane na drewnie sosnowym, ale możliwe do stosowania również przy innych rodzajach drewna.