Eu funds

Tender Procedures / Tenders

Ongoing and Completed Tender Procedures / Tenders:

Request for Proposal under the rule of competitiveness for the task: “Construction of a new production and storage hall and the modernisation of a hall for passive window scantlings”

less

Tender for the selection of the Contractor for the task: “Design and assembly of a 300 kW photovoltaic installation at POZBUD T&R S.A. production facility of in Słonawy”

less

Tender for the selection of the Contractor for the task: “Design and assembly of a 300 kW photovoltaic installation at POZBUD T&R S.A. production facility of in Słonawy”

less

Tender for the selection of the Provider for the task: “Supply and assembly of the lacquering line and the automatic fitting and glazing line at the facility in Słonawy” – completed

less

Tender procedure for the selection of the General Contractor of the project: “Construction of a production and storage building with an office and staff facilities in Słonawy” – completed

less

Projects

Projects Co-Financed by the European Union

Implementation of the innovative Dual Strong® passive scantlings technology

Projekt pn „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kantówki pasywnej Dual Strong®” realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. w ramach Poddziałania 3.2.1. Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tytuł Projektu:Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kantówki pasywnej Dual Strong®
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Całkowita wartość inwestycji:66 519 999,00 zł
Udział Unii Europejskiej:18 928 455,00 zł
Okres realizacji:2018 – 2020

Projekt pn „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kantówki pasywnej Dual Strong®” realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. w ramach Poddziałania 3.2.1. Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacji produktowej – kantówki pasywnej Dual Strong®-  hybrydowej klejonki do okien pasywnych.

Celem realizacji projektu jest wdrożenie przez Wnioskodawcę wyników prac B+R, w postaci innowacji produktowej–kantówki pasywnej Dual Strong®, opartej o innowacyjną technologię opracowaną przez Wnioskodawcę, która została zgłoszona do prawa ochronnego na wzór użytkowy. Kantówka będzie wytwarzana na bazie nowych rozwiązań technologicznych, które wpływają na znaczącą poprawę właściwości wdrażanego produktu. Dzięki cechom zasadniczo zmienionego produktu, POZBUD uzyska przewagę konkurencyjną i znacznie zwiększy sprzedaż oraz zatrudnienie. Realizacja projektu inwestycyjnego umożliwi wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu o niespotykanych do tej pory właściwościach. Na bazie przeprowadzonych badań rynku i analiz projekt charakteryzuje się bardzo wysoką opłacalnością oraz stanowić będzie znaczący element rozwoju firmy.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje  budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej, modernizację starej hali dla kantówki pasywnej oraz zakup linii technologicznych wraz z środkami trwałymi wspierającymi procesy produkcyjne.

less

The use of solar energy for the production of electricity at the production plant POZBUD T&R S.A. in Słonawy

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Tytuł Projektu:Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Całkowita wartość inwestycji:3 056 427,00 zł
Udział Unii Europejskiej:1 242 450,00 zł
Okres realizacji:2014

Projekt pn. “Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach”, realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze, Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii, Schemat 2 Budowa i rozbudowa kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych z instalacją do przesyłu energii.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii elektrycznej poprzez budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 0,3 MW wykorzystującej energię słoneczną w zakładzie produkcyjnym  POZBUD T&R S.A. w Słonawach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

less

Implementation of innovative production technologies at POZBUD T&R S.A. plant in Słonawy

Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie w Słonawach

DOTACJE NA INNOWACJE 

Tytuł Projektu:Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji  w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Całkowita wartość inwestycji:39 712 100,00 zł
Udział Unii Europejskiej:10 885 070,25 zł
Okres realizacji:2013 – 2015

Projekt pn. Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach, realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności Spółki oraz poprawa jej innowacyjności poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii lakierowania profili zespolonych oraz technologii zautomatyzowanego procesu okuwania, szklenia, magazynowania i pakowania okien.

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do produkcji pozwoli na wykonywanie wyrobów o najwyższych cechach jakościowych i w konsekwencji wprowadzenia na rynek zasadniczo ulepszonych produktów stolarki drewnianej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną, zakup linii do lakierowania oraz linii do okuwania i szklenia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa.

less

Development of exports as a factor for increased competitiveness of POZBUD T&R S.A. – STAGE II

Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności – Etap II

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI 

Tytuł Projektu:Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności POZBUD T&R S.A.
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Całkowita wartość inwestycji:400 000,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego200 000,00 zł

Projekt pn. “Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności POZBUD T&R S.A.”, realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, Etap II – Wdrożenie Planu rozwoju eksportu,  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Głównym celem planowanych działań jest zwiększenie poziomu eksportu w całkowitej sprzedaży Pozbud T&R S.A.

Założone cele zostaną osiągnięte w wyniku wdrożenia działań eksportowych przewidzianych i rekomendowanych w Planie Rozwoju Eksportu:

 • Udział w targach Fensterbau Frontale w Norymberdze odbywających się w dniach 21-24.03.2012 r.,
 • Uzyskanie certyfikatu Passivhaus wydawanego przez Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt dla wybranych produktów,
 • Opracowanie strategii zawierającej koncepcje wizerunku w zakresie produktu na wybranych rynkach docelowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

less

Development of exports as a factor for increased competitiveness of POZBUD T&R S.A.

Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Tytuł Projektu:Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności POZBUD T&R S.A.
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Całkowita wartość inwestycji:12 500,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego10 000,00 zł

Projekt pn. “Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności POZBUD T&R S.A.“, realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
Głównym celem realizowanego projektu jest zwiększenie poziomu eksportu w całkowitej sprzedaży Pozbud T&R S.A. Przedmiotem projektu jest opracowanie i weryfikacja Planu Rozwoju Eksportu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

less

Implementation of an innovative production technology for the production of glazing frames at POZBUD T&R S.A. plant in Słonawy

Innowacyjna technologia produkcji ram przyszybowych

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Tytuł Projektu:Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ram przyszybowych w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Całkowita wartość inwestycji:749 643,23 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego487 252,28 zł
 

W ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ram przyszybowych w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach” zakupione zostały trzy nowe maszyny do produkcji ram przyszybowych, znajdujących zastosowanie w produkcji okien drewnianych:

 1. obrabiarka do drewna Weinig Powermat 500,
 2. maszyna Hoffmann X-line 50 do przycinania i frezowania,
 3. maszyna Hoffmann typu EP-2 do pneumatycznego wciskania łączników.

Rezultatem realizowanego projektu jest poprawa i unowocześnienie procesu produkcyjnego oraz wzrost poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa POZBUD T&R S.A. Ponadto stworzone zostały nowe miejsca pracy. Udoskonalony produkt (okna drewniane o profilu 68 i 88), będący wynikiem realizowanego projektu charakteryzuje się m.in. następującymi cechami:

 • wyższą wytrzymałością – dzięki łączeniu elementów na wcisk Hoffmanna zamiast tradycyjnej metody klejenia,
 • większą precyzją cięcia i lepszą obróbką materiału,
 • lepszą estetyką – w systemie łączenia elementów na wcisk wyeliminowana została potrzeba stosowania klejów oraz silikonów w przypadku nieprecyzyjnych cięć listew,
 • jednolitą kolorystyką wszystkich elementów ramy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

less

Innovative technology for the production of internal doors at POZBUD T&R S.A. plant in Słonawy

Innowacyjna technologia produkcji drzwi wewnętrznych

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Tytuł Projektu:Innowacyjna technologia produkcji drzwi wewnętrznych w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Całkowita wartość inwestycji:9 708 441,73 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego3 978 869,56 zł
 

W ramach projektu pn. „Innowacyjna technologia produkcji drzwi wewnętrznych w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach” zaplanowano zakup środków trwałych składających się na innowacyjną linię technologiczną do produkcji drzwi wewnętrznych wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Realizacja projektu przyczyni się do znacznego rozwoju przedsiębiorstwa oraz wzrostu jego konkurencyjności na rynku krajowym oraz zagranicznym. Oczekiwane osiągnięcie przewagi konkurencyjnej powodowane będzie przede wszystkim:

 • zaoferowaniem nowego rodzaju produktu na chłonnym i rozwijającym się rynku – drzwi wewnętrznych,
 • dywersyfikacją produkcji – w chwili obecnej Spółka koncentruje swoje działania na stolarce otworowej drewnianej, sprzedaż produktów komplementarnych, jakie stanowią drzwi wewnętrzne, stanowić będzie więc uzupełnienie podstawowej oferty,
 • dywersyfikacją portfela zamawiających – rozszerzenie oferty oznacza zwiększenie w strukturze sprzedaży udziału sprzedaży produktów dla klientów indywidualnych, którzy nie ograniczają się do zakupu stolarki otworowej i poszukują kompleksowej oferty,
 • dywersyfikacją ryzyka związanego z sezonowością sprzedaży stolarki okiennej,
 • stabilniejszym zatrudnieniem.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

less

Raising capital by POZBUD T&R S.A. with the involvement of professional advisers

Pozyskanie kapitału przy udziale profesjonalnych doradców

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Tytuł Projektu:Pozyskanie kapitału przy udziale profesjonalnych doradców przez POZBUD T&R S.A.
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Wartość projektu:494 100,00 zł
Wartość dofinansowania:202 500,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

less

Implementation of an innovative window production technology at POZBUD T&R S.A. plant in Słonawy

Innowacyjna technologia produkcji okien drewnianych

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Tytuł Projektu:Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach
Nazwa Beneficjenta:POZBUD T&R S.A.
Wartość projektu:12 441 679,58 zł
Wartość dofinansowania:5 160 297,57 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

less